INNOVIA´s system för banmarkering till travbanor består av:

  1. Ett 600 mm långt galvaniserat stålrör med en sammanpressad ände, inv. dia 68 mm.
  2. Mjuka plaströr i färgerna vita och gula, längderna är
    750 mm respektive 900 mm med en utvändig diameter
    på 63 mm.

Ny eller omläggning av travbanan

Den spetsiga änden av stålröret trycks ner ca 10 cm under banans yta, på grund av säkerhetsrisken får inte stålröret sticka upp ur banan. Normalt sätts stålrören ner med ett mellanrum av 20 meter på raksträckorna och 10 meter i kurvorna. Sätt i banmarkering i stålröret och fyll på med grus runt röret.

Byte av banmarkering

Har en banmarkering blivit skadad och behöver bytas måste grusmaterialet avlägsnas ur stålröret. Exempel på olika metoder att få ur gruset är jordborr, tryckluft eller vatten med högtryck.
LYCKA TILL!

image/svg+xml

Monteringinstruktion för travbanemarkering

image/svg+xml

Dra upp den skadade stolpen för hand eller med maskin hjälp om den sitter fast

Borra upp bangruset ur röret och sätt ner den nya banmarkeringen

Banmarkeringar finns i längderna 750mm och 900mm, vit eller gul

Banmarkeringen viker sig lätt under sulkyhjulet

Sopning av grus runt banmarkeringen för att testa nya stolparna

Travbanor som idag använder Innovia’s flexibla banmarkeringar