VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ INNOVIA

Vi har lång erfarenhet att ta fram innovationer och utveckla produkter som gör att trafiken längs våra vägar skall vara en så säker miljö som möjligt. En mycket viktig faktor för trafikmiljön är att alla trafikanter vet var fordonet befinner sig på vägen och detta får vi hjälp av olika bärare av reflexer.

Det är här Innovia kommer in i bilden, vi har ett brett sortiment av vägstolpar med reflexer vilket ger trafiken en god vägledning framförallt vid dimma, skymning och mörkerkörning. Innovia´s mjuka vägkantstolpar tål att böjas och håller för en påkörning då den flexibla stolpen viker sig men sedan reser sig upp igen. Sedan många år har vi levererat 10.000 –tals stolpar alltifrån små grusvägar till stora Europavägar. Våra reflexstolpar återfinns även i olika varianter längs vägarna på mitträcken, sidobalkar, räckesstolpar, slänträcken mm.

Vi jobbar med egen tillverkning och egna produkter till högsta kvalitet. Våra kunder sträcker sig från små vägsamfälligheter till våra allra största vägentreprenörer som Skanska, Peab, Svevia m.fl.

Andra produktområden där Innovia´s flexibla stolpar används är vid markering av exempelvis Motorbanor, Travbanor, Kabelmarkering av nedgrävda el och fiberkablar etc.

Så än en gång välkommen till oss på INNOVIA vi hjälper Er när Ni har något som skall markeras!