image/svg+xml

Instruktion uppsättning av kabelmarkeringsstolpe

image/svg+xml

Gräv en grop med ca 30-35cm djup där stolpen skall sättas ned.

Vik upp flikarna mot stolpen.

Sätt ner stolpen i gropen, se till att flikarna pekar snett uppåt.

Återfyll gropen med grusmaterial.

Fixera stolpen lodrätt trampa åt gruset runt stolpen.

Klart!