INNOVIA´s system för banmarkering till travbanor består av:
  1. Ett 600 mm långt galvaniserat stålrör med en sammanpressad ände, inv. dia 68 mm.
  2. Mjuka plaströr i färgerna vita och gula, längderna är
    750 mm respektive 900 mm med en utvändig diameter
    på 63 mm.
Ny eller omläggning av travbanan
Den spetsiga änden av stålröret trycks ner ca 10 cm under banans yta, på grund av säkerhetsrisken får inte stålröret sticka upp ur banan. Normalt sätts stålrören ner med ett mellanrum av 20 meter på raksträckorna och 10 meter i kurvorna. Sätt i banmarkering i stålröret och fyll på med grus runt röret.

Byte av banmarkering
Har en banmarkering blivit skadad och behöver bytas måste grusmaterialet avlägsnas ur stålröret. Exempel på olika metoder att få ur gruset är  jordborr, tryckluft eller vatten med högtryck.  
LYCKA TILL !


Monteringinstruktion för travbanemarkering